Tillbakablick på år 2012

Under året som gått var frågorna som rör anställda inom välfärden lika aktuella som året innan.
Det prövas olika modeller för att utföra tjänster för ländernas medborgare, med skiftande kvalitet som följd. Vi lever i en värld där fler internationella utförare av tjänster vinner mark. Beslutsfattare av skattemedel gör upphandlingar och följer regelverk som utformas på överstatlig nivå. Det är inte konstigt om den enskilde anställde upplever att det kan vara svårt att påverka sin vardag.

Organisering av fler medlemmar

Det kanske är viktigare än någonsin att organisera sig i en fackförening? Trots höga pensionsavgångar i alla nordiska länderna anmäler sig nya medlemmar till fackföreningarna. Inom Kommunalarbetareförbundet i Sverige nåddes ett överskott på 2000 fler medlemmar jämfört med året innan.

Internationella kontakter ger kunskap

Utan kontakter med länderna som omger oss, står vi väldigt ensamma. De nordiska ländernas mångåriga samarbete är ett viktigt stöd. Det är också viktigt att mötas på europeisk och global nivå, där vi ständigt lär av varandra. Vi ser fram emot det kommande året 2013!

Aktuellt

30-31 maj 2023 KNS Representantskap

2023-05-24

KNS Representantskapsmöte sker den 30-31 maj 2023. Detta år är JHL värd och deltagarna ses därför i...

Mer om tema arbetsmarknadskriminalitet

2023-03-16

Arbetsmarknadskriminalitet var temat för KNS-konferensen 15-16 mars 2023 i Norge. Alla presentationer hittar du på medlemssidorna, inloggning...

KNS-konferens i Norge 15-16 mars

2023-03-13

Välkomna till temakonferens Arbetsmarknadskriminalitet den 15-16 mars. Program och deltagarlista (uppdaterade 13 mars) finns i medlemssidorna, inloggning...

KNS styrelse 1 mars

2023-03-02

KNS styrelse hade online-möte den 1 mars 2023. Deltagarna diskuterade aktuella ämnen och delade erfarenheter på tvärs...

Aktiva dagar för brandpersonal

2022-12-12

Brandpersonal från de nordiska länderna träffades den 30 november och 1 december 2022. Dagarna fylldes av aktiva...
Äldre inlägg

Kalendarie

Fler evenemang