Tillbakablick på år 2012

Under året som gått var frågorna som rör anställda inom välfärden lika aktuella som året innan.
Det prövas olika modeller för att utföra tjänster för ländernas medborgare, med skiftande kvalitet som följd. Vi lever i en värld där fler internationella utförare av tjänster vinner mark. Beslutsfattare av skattemedel gör upphandlingar och följer regelverk som utformas på överstatlig nivå. Det är inte konstigt om den enskilde anställde upplever att det kan vara svårt att påverka sin vardag.

Organisering av fler medlemmar

Det kanske är viktigare än någonsin att organisera sig i en fackförening? Trots höga pensionsavgångar i alla nordiska länderna anmäler sig nya medlemmar till fackföreningarna. Inom Kommunalarbetareförbundet i Sverige nåddes ett överskott på 2000 fler medlemmar jämfört med året innan.

Internationella kontakter ger kunskap

Utan kontakter med länderna som omger oss, står vi väldigt ensamma. De nordiska ländernas mångåriga samarbete är ett viktigt stöd. Det är också viktigt att mötas på europeisk och global nivå, där vi ständigt lär av varandra. Vi ser fram emot det kommande året 2013!

Aktuellt

Aktiva dagar för brandpersonal

2022-12-12

Brandpersonal från de nordiska länderna träffades den 30 november och 1 december 2022. Dagarna fylldes av aktiva...

30 nov – 1 dec 2022 Yrkeskonferens Brand

2022-11-04

Yrkeskonferens för Brand- och Räddningstjänst arrangeras i Oslo den 30 november och 1 december. KNS sekretariat sänder...

Presentationer yrkeskonferens Undersköterskor

2022-10-07

Nu finns presentationer från konferensen för undersköterskor/SOSU-assistenter/Helsefagarbeidere på medlemssidorna. Inloggning till höger –>

KNS-konferens 5 och 6 oktober 2022

2022-09-16

Hur är arbetet och utbildning för undersköterskor/helsefagarbeidere/sosu-assistenter/närvårdare i Sverige, Norge, Danmark och Finland? Frågorna är aktuella för...

KNS Styrelsemöte den 7 september 2022

2022-09-07

Den 7 september 2022 höll KNS styrelse ett digitalt möte. Där behandlades bland annat ett tema kring...
Äldre inlägg

Kalendarie

KONFERENSER OCH MÖTEN 2022 16 december 2022 Klockan 10.00 Planeringsmöte KNS-konferens mars 2023. Digitalt möte på Teams....
Fler evenemang