Tillbakablick på år 2012

Under året som gått var frågorna som rör anställda inom välfärden lika aktuella som året innan.
Det prövas olika modeller för att utföra tjänster för ländernas medborgare, med skiftande kvalitet som följd. Vi lever i en värld där fler internationella utförare av tjänster vinner mark. Beslutsfattare av skattemedel gör upphandlingar och följer regelverk som utformas på överstatlig nivå. Det är inte konstigt om den enskilde anställde upplever att det kan vara svårt att påverka sin vardag.

Organisering av fler medlemmar

Det kanske är viktigare än någonsin att organisera sig i en fackförening? Trots höga pensionsavgångar i alla nordiska länderna anmäler sig nya medlemmar till fackföreningarna. Inom Kommunalarbetareförbundet i Sverige nåddes ett överskott på 2000 fler medlemmar jämfört med året innan.

Internationella kontakter ger kunskap

Utan kontakter med länderna som omger oss, står vi väldigt ensamma. De nordiska ländernas mångåriga samarbete är ett viktigt stöd. Det är också viktigt att mötas på europeisk och global nivå, där vi ständigt lär av varandra. Vi ser fram emot det kommande året 2013!

Aktuellt

Aktiva inom barnomsorg – uppföljning

2024-03-11

Tack för allt engagemang som gjorde konferensen i Helsingfors till ett lyckat möte mellan de fyra nordiska...

Förbered dig till barnomsorgskonferensen

2024-02-23

Barnomsorgssektorns konferens närmar sig. Du som deltar: Förbered dig och läs landrapporterna i förväg. På medlemssidorna finns...

Arbetstidsfrågan i fyra nordiska länder

2024-02-07

Den 7 februari medverkade cirka 40 deltagare i webinarium med tema ”Arbetstid”. Vilka lösningar finns i Finland,...

Rekrytering – allt från konferensen 24-25 okt

2023-10-26

Tema Rekrytering var ämnet vid KNS-konferensen den 24-25 oktober 2023. Tack till alla deltagare för aktiva inspel!...

KNS-konferens Rekrytering 24-25 oktober 2023

2023-09-15

Tema för nästa KNS-konferens är rekrytering. Du som deltar hittar landrapporter på medlemssidorna. Programmet är uppdaterat den...
Äldre inlägg

Kalendarie

Fler evenemang