KONFERENSER OCH MÖTEN 2023

30 – 31 maj 2023
KNS Representantskap.
Plats: Finland

21 juni 2023
Klockan 9.00
Planeringsmöte inför KNS-konferens
Digitalt möte.

12 september 2023
Klockan 11.00 – 14.00
KNS styrelse.
Digitalt möte.

24 – 25 oktober 2023
KNS-konferens.
Plats: Sverige
Tema: Rekrytering, organisering, fortsatt medlemskap.

7 december 2023
Klockan 10.00 – 16.00
KNS styrelse.
Plats: Oslo

TIDIGARE MÖTEN år 2023

1 mars 2023
Klockan 8.30 – 11.30
KNS styrelse.
Digitalt möte på Teams.

15 – 16 mars 2023
KNS-konferens.
Plats: Oslo
Tema: Arbetslivskriminalitet.

3 maj 2023
Klockan 9.00 – 16.00
KNS styrelse.
Plats: Stockholm

TIDIGARE MÖTEN år 2022

23 – 24 februari 2022
KNS-konferens. Yrkeskonferens brand- och räddningstjänst.
Plats: Oslo

Konfererensdatum meddelas senare under 2022.

3 mars 2022
KNS styrelse.
Digitalt möte

9 – 10 mars 2022
KNS-konferens. Tema: Integrering, aktivisering och organisering
Digital konferens

25 maj 2022
Klockan 9.00 – 13.00
KNS styrelse. Videomöte

21 juni 2022
Klockan 9.00
Planeringsmöte KNS-konferens oktober 2022.
Plats: Köpenhamn

28 – 29 juni 2022
KNS Ledningskonferens.
Plats: Finland

7 september 2022
Klockan 10.00 – 14.00
KNS styrelse. Videomöte

5 – 6 oktober 2022
KNS-konferens. Yrkeskonferens Undersköterskor/SOSU-hjælper/Helsefagarbeider
Plats: Köpenhamn

30 november – 1 december 2022
KNS Yrkeskonferens för Brand- och Räddningstjänst
Plats: Oslo

7 – 8 december 2022
Lunch –> Lunch
KNS styrelse.
Plats: Köpenhamn

16 december 2022
Klockan 10.00
Planeringsmöte KNS-konferens mars 2023.
Digitalt möte på Teams.

TIDIGARE MÖTEN år 2021

23 februari 2021
09.00
KNS styrelse, VIDEOMÖTE
(Tolkar från Finland och Danmark)

3 – 4 mars 2021
KNS-konferens. Tema: Olikalön – jämställda löner
Konferensen arrangeras som WEBINAR.
(Tolkar från Norge och Danmark)

20 maj 2021
Klockan 9 – 13
KNS internationella sekreterare. Konferensplanering (Brand).>

25 maj 2021
Klockan 9 – 13
KNS styrelse. Digitalt möte.

17 juni 2021
Klockan 9.00
KNS internationella sekreterare. Konferensplanering. Köpenhamn (?) TBC

22 juni 2021
Klockan 9 – 15
KNS Representantskapsmöte.
Konferensen genomförs som WEBINAR.

8 september 2021
09.00
KNS styrelse, VIDEOMÖTE

6 – 7 oktober 2021
KNS-konferens. Tema: Coronans betydelse för välfärdssamhället.
Konferensen arrangeras som WEBINAR.

7 december 2021
Klockan 8.00 – 12.00
Planeringsmöte KNS-konferens mars 2022. Videomöte

8 december 2021
Klockan 9.00 – 13.00
KNS styrelse. Videomöte

***TIDIGARE MÖTEN år 2020***

26 februari 2020
9.00
KNS styrelse, VIDEOMÖTE (Tolkens plats = Helsingfors)

24 – 25 mars 2020
KNS-konferens. Tema: Klimat
Finland
KONFERENSEN INSTÄLLD

4 maj 2020
13.00 Videomöte
Planering KNS höstens möten
KNS internationella sekreterare

18 maj 2020
Klockan 13
KNS styrelse – Videomöte

24 juni 2020
10.00
KNS internationella sekreterare. Videomöte
Konferensplanering

1 – 2 september 2020
KNS Ledningskonferens, Webinar – Videolänk

8 – 9 september 2020
KNS-konferens Tema: Klimat
Webinar – Videolänk

16 september 2020
10.00
KNS styrelse, VIDEOMÖTE (Tolkens plats = Helsingfors)

27 – 28 oktober 2020
KNS-konferens. Tema: Offentliga tjänster av god kvalitet i hela landet
Konferensen arrangeras som WEBINAR.

30 november – 1 december 2020
Klockan 12 –> klockan 12
KNS styrelse. Mötet arrangeras som VIDEOMÖTE.

TIDIGARE MÖTEN år 2019

15 februari 2019
9.00
KNS styrelse, Helsingfors

2 – 4 april 2019
Konferens. Tema: Privata aktörer i offentliga tjänster
Norge

3 maj 2019
10.00
KNS styrelse, Oslo

24 – 26 juni 2019
Representantskapsmöte
Danmark

11 september 2019
10.00
KNS styrelse, Stockholm

9 – 11 oktober 2019
Konferens. Tema: Teknologi och digitalisering i hälsosektorn
Sverige

28 november 2019
9.00
KNS styrelse, Helsingfors

17 december 2019
9.00
KNS internationella sekreterare, Helsingfors
Konferensplanering

TIDIGARE MÖTEN år 2018

STUDIERESA Pakistan, Lady Health Workers
15 januari – 19 januari 2018

23 februari 2018
10.00
KNS styrelse, Oslo

20 – 22 mars 2018
Konferens
Danmark

22 maj 2018
10.00
KNS styrelse, Stockholm

20 – 21 juni 2018
Ledningskonferens
Norge

11 – 13 september 2018
Konferens brandpersonal
Danmark

21 september 2018
10.00
KNS styrelse, Köpenhamn

30 oktober – 1 november 2018
Konferens
Finland

19 december 2018
10.00
KNS styrelse, Köpenhamn (MÖTET INSTÄLLT)

Aktuellt

30-31 maj 2023 KNS Representantskap

2023-05-24

KNS Representantskapsmöte sker den 30-31 maj 2023. Detta år är JHL värd och deltagarna ses därför i...

Mer om tema arbetsmarknadskriminalitet

2023-03-16

Arbetsmarknadskriminalitet var temat för KNS-konferensen 15-16 mars 2023 i Norge. Alla presentationer hittar du på medlemssidorna, inloggning...

KNS-konferens i Norge 15-16 mars

2023-03-13

Välkomna till temakonferens Arbetsmarknadskriminalitet den 15-16 mars. Program och deltagarlista (uppdaterade 13 mars) finns i medlemssidorna, inloggning...

KNS styrelse 1 mars

2023-03-02

KNS styrelse hade online-möte den 1 mars 2023. Deltagarna diskuterade aktuella ämnen och delade erfarenheter på tvärs...

Aktiva dagar för brandpersonal

2022-12-12

Brandpersonal från de nordiska länderna träffades den 30 november och 1 december 2022. Dagarna fylldes av aktiva...
Äldre inlägg

Kalendarie

Fler evenemang