Author Archives: admin

Regionalpolitiska utmaningar/Distriktspolitiske utfordringer

Tack till alla deltagare vid KNS Webinar den 27.10. – 28.10. Presentationerna som visades finns i medlemssidorna, inloggning till höger.

Posted in Aktuellt, Dokumentarkivet | Leave a comment

Webinar om distrikts-/regionpolitik

Hur ser regionalpolitiken/distriktspolitiken ut i Norden? Detta är tema för KNS Webinar den 27 – 28 oktober 2020. Läs gärna landrapporterna som förberedelse innan webinaret!

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Webinar om klimat

Den 8 och 9 september är KNS värd för ett Klimatwebinar. Vi rekommenderar att du läser landrapporterna i förväg. Inloggning till höger.

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Brev till ministrar i Norden

Kommunanställdas Nordiska Samarbete (KNS) är ett samarbete mellan de största förbunden som organiserar anställda i kommuner och regioner i Danmark (FOA), Finland (JHL), Norge (Fagforbundet) och Sverige (Kommunal). Vi har sett hur den nordiska modellens styrka har varit väsentlig i arbetet med att begränsa skadeverkningarna av Coronakrisen på …

Posted in Aktuellt | Leave a comment

KNS årsredovisning 2019

Årsredovisning för år 2019 har granskats av revisorerna och behandlats vid styrelsens möte den 18 maj 2020. Logga in i medlemssidorna för att läsa den påskrivna årsredovisningen.

Posted in Aktuellt | Leave a comment

KNS-konferens om klimat inställd

KNS-konferensen med tema Klimat har blivit inställd. Den skulle ha genomförts i Helsingfors den 24-25 mars 2020. Anledningen är reserestriktioner som följd av spridningen av Coronavirus (covid-19).

Posted in Aktuellt | Leave a comment

KNS-konferens 24-25 mars/Tema: Klimat

I mars arrangeras en nordisk konferens i Helsingfors med temat Klimat – vad kan förbunden göra? Deltagarna kan förbereda sig inför konferensen genom att läsa landrapporter, som kan hämtas från medlemssidorna. Inloggning till höger.

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Konferens Teknologi och digitalisering i hälsosektorn

Välkommen till konferens den 9 – 11 oktober 2019 med temat Teknologi och digitalisering i hälsosektorn. Du hittar förbundens landrapporter att läsa innan konferensen på medlemssidorna. Inloggning till höger.

Posted in Aktuellt | Leave a comment

KNS Representantskapsmöte 2019

Nu närmar sig KNS Representantskapsmöte i Danmark. Om du loggar in på medlemssidorna till höger finner du mötesdokument såsom landrapporter och dokument till Nordiska Solidaritetsstiftelsens ärende.

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Privata aktörer i offentlig sektor, KNS-konferens i Norge

KNS hälsar välkommen till KNS-konferens i Norge den 2 – 4 april 2019. Läs landrapporterna innan du kommer till konferensen. De finns på medlemssidorna, inloggning till höger.

Posted in Aktuellt | Leave a comment