Konferens Teknologi och digitalisering i hälsosektorn

Välkommen till konferens den 9 – 11 oktober 2019 med temat Teknologi och digitalisering i hälsosektorn.
Du hittar förbundens landrapporter att läsa innan konferensen på medlemssidorna. Inloggning till höger.

Aktuellt

Regionalpolitiska utmaningar/Distriktspolitiske utfordringer

2020-10-28

Tack till alla deltagare vid KNS Webinar den 27.10. – 28.10. Presentationerna som visades finns i medlemssidorna,...

Webinar om distrikts-/regionpolitik

2020-10-15

Hur ser regionalpolitiken/distriktspolitiken ut i Norden? Detta är tema för KNS Webinar den 27 – 28 oktober...

Webinar om klimat

2020-09-07

Den 8 och 9 september är KNS värd för ett Klimatwebinar. Vi rekommenderar att du läser landrapporterna...

Brev till ministrar i Norden

2020-06-26

Kommunanställdas Nordiska Samarbete (KNS) är ett samarbete mellan de största förbunden som organiserar anställda i kommuner och...

KNS årsredovisning 2019

2020-05-20

Årsredovisning för år 2019 har granskats av revisorerna och behandlats vid styrelsens möte den 18 maj 2020....
Äldre inlägg

Kalendarie

KONFERENSER OCH MÖTEN 2021 23 februari 2021 09.00 KNS styrelse, VIDEOMÖTE (Tolkens plats = ?) 3 –...
Fler evenemang